اطلاعات خریدار و مالک خودرو باید یکسان باشد. (نام، نام خانوادگی، تاریخ تولد، کد ملی، موبایل و پلاک خودرو حتما مربوط به مالک خودرو باشد)

شما می توانید پس از تایید نتیجه استعلام در سامانه نسبت به ادامه فرایند خرید اقدام نمایید.

حتما از ورود اطلاعات دقیق شناسنامه اطمینان حاصل نمایید

 

 

[novin_estelam_form]

 

.