درباره تبریز تایر لیقوان

تایر لیقوان

تبریز تایر لیقوان با بیش از نیم قرن تجربه همواره کوشیده است تا محصولات باکیفیت را به قیمت مناسب به مشتریان عزیز عرضه نماید. جلب رضایت مشتری مهمترین هدف ما در ارائه خدمات است.

 سنگ بنای اولیه مجموعه تبریز تایر لیقــوان نیم قرن پیش توسط حاج احد نعلبندی لیقوان گذارده شد. حاج احد فعالیت در صنف تایر را با شاگردی در مغازه پنچرگیری شروع کرد و با پشتکار و تلاش خستگی ناپذیر و پایبندی به اصول کاری در سالهای بعد توانست در بازار تایر جایگاه خود را تثبیت کند. بعد از سال 1389 با تاسیس شرکت تبریز تایر لیقوان، کلیه فعالیتها با این نام انجام گرفت.

اعتقاد قلبی حاج احد به اصل مشتری مداری موجب شده است تا توجه به خواسته های مشتری و حقوق مشتریان همواره سرلوحه کار شرکت باشد. اعتماد مشتریان به شرکت و اعتبار مجموعه بیش از هر چیزی مدیون عمل به این اصل است.
مشتریان ما نیم قرن است که همراه ما هستند.

یک شرکت با سابقه؛ اما بروز

 خلق ارزش از طریق نوآوری و تامین رضایت و منافع مشتریان، عناصر کلیدی فعالیت تبریز تایر اند. همچنین تعامل با تامین کنندگان در جهت ترویج محصولات و شیوه استفاده از آنها از اولویتهای کاری شرکت است.
تکنولوژی نوین همواره در تبریز تایر لیقوان جاری است…