قیمت

8350001835000

بر اساس سایز

بر اساس خودرو

رودکس (جینیو)

info-1
n/a
شاخص سرعت
info-2
n/a
شاخص بار

934,000 تومان

قیمت بر حسب حلقه می‌باشد

info-1
T
شاخص سرعت
info-2
82
شاخص بار

922,000 تومان

قیمت بر حسب حلقه می‌باشد

info-1
n/a
شاخص سرعت
info-2
n/a
شاخص بار

1,706,000 تومان

قیمت بر حسب حلقه می‌باشد

info-1
H
شاخص سرعت
info-2
86
شاخص بار

1,408,000 تومان

قیمت بر حسب حلقه می‌باشد

info-1
V
شاخص سرعت
info-2
88
شاخص بار

1,495,000 تومان

قیمت بر حسب حلقه می‌باشد

info-1
S
شاخص سرعت
info-2
102
شاخص بار

اتمام موجودی

قیمت بر حسب حلقه می‌باشد

info-1
H
شاخص سرعت
info-2
104
شاخص بار

اتمام موجودی

قیمت بر حسب حلقه می‌باشد

info-1
T
شاخص سرعت
info-2
77
شاخص بار

اتمام موجودی

قیمت بر حسب حلقه می‌باشد

info-1
n/a
شاخص سرعت
info-2
n/a
شاخص بار

اتمام موجودی

قیمت بر حسب حلقه می‌باشد

ورود / عضویت در تبریز تایر

برای ورود یا عضویت شماره خود را وارد کنید

لطفا قبل از خرید قوانین و مقررات سایت را مطالعه نمایید

اینجا جمعِ مون جمعِ!

آخرین مطالب آموزشی را در صفحه اینستاگرام تبریز تایر ببینید

آدرس صفحه رسمی تبریزتایر در اینستاگرام : tabriztire@

25K +