تبریز تایر یکی از قدیمی ترین مراکز عرضه تایرهای با کیفیت راهسازی، معدنی و صنعتی در کشور می‌باشد. ما انواع سایزهای تایرهای راهسازی، معدنی و صنعتی را با قیمت مناسب برای مصرف کنندگان تامین می نمائیم.

تایر بارز

قیمت هر حلقه

1,350,000 تومان

تایر بارز

قیمت هر حلقه

1,450,000 تومان

تایر بارز

قیمت هر حلقه

1,631,000 تومان

تایر بارز

قیمت هر حلقه

1,746,000 تومان

قیمت هر حلقه

2,092,000 تومان

قیمت هر حلقه

3,387,000 تومان

قیمت هر حلقه

3,921,000 تومان